Day in the life Archives - Locksmiths Harrogate, 24 hour locksmiths, Emergency locksmiths